Regionálna ekonomika nie je ilúzia

slovensko

V aktuálnej predvolebnej kampani sa iba zopár kandidátov na županov či krajských poslancov prezentuje komplexnejšími ekonomickými cieľmi, pretože u nás panuje presvedčenie, že hospodárska politika je len záležitosťou štátu. Avšak vo vyspelých krajinách je čoraz viac príkladov dôležitosti regionálnej ekonomiky, pretože globálna neprináša všade rovnaké výsledky.

V 50. rokoch bol Cleveland jedným z piatich najbohatších miest v USA s takmer miliónom obyvateľov a sídlom finančníka Johna D. Rockefellera. Dnes má 386-tisíc obyvateľov a jeho ekonomika je na dne kvôli prepadu priemyselnej výroby, odlivu kapitálu a zániku desať tisícok pracovných miest. Vyše tretina obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Miestny think-tank Democracy Collaborative vyvinul  koncept rozvoja regionálnej ekonomiky, v USA známy ako Clevelandský model.

Päť kľúčových zásad

Prvou zásadou modelu je, že pracovné miesto musí byť udržateľné a platené tak, aby zamestnanec mohol nielen prežiť, ale i financovať rozvoj svojej rodiny (zdravý životný štýl, kvalitné vzdelávanie detí a pod.). Po druhé, práca ma byť k dispozícii tam, kde ľudia žijú, inak dochádza k devastácii celých miest, alebo trpia rodiny, najmä s deťmi. Treťou je dostupnosť práce pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny, ktoré pre „bežný“ pracovný trh nie sú atraktívnymi zamestnancami. Po štvrté, regionálne aktíva majú byť využívané na rozvoj regionálnej ekonomiky. A napokon nemá ísť len o individuálny profit rodín, ale rásť má celá komunita (zdravotníctvo, školstvo, sociálne služby a pod.). 

Na týchto princípoch sieť družstiev Evergreen Cooperatives of Clevelend zamestnáva stovky ľudí s výrazným každoročným nárastom. Napríklad výkon práčovne a čistiarne po desiatich rokoch narástol na takmer 4 milióny kíl oblečenia a inej bielizne ročne a už sa blíži k 20 miliónom. Firma zamestnancom poskytla peniaze na nákup domov a investuje do obnovy verejných priestranstiev, kde jej zamestnanci žijú. Ďalšia z firiem v sieti inštaluje a prevádzkuje obnoviteľné zdroje energie, resp. nízkoenergetické riešenia a iná produkuje vyše 3 milióny kusov listovej zeleniny a tisíce kíl bazalky pre miestny trh s potravinami.

Súčasť najsilnejších ekonomík sveta

Clevelandským modelom sa inšpirovali vo Veľkej Británii, šiestej najväčšej ekonomike sveta s najvplyvnejším finančným centrom na kontinente. Avšak zároveň s veľkými spoločenskými a regionálnymi nerovnosťami.

Aj Preston v strednom Lancashire so 130-tisíc obyvateľmi tvrdo zasiahol prepad priemyselnej výroby, ktorý nenahradil ani sofistikovanejší priemysel, ani  služby. Pred desiatimi rokmi radnica pomohla založiť družstevnú banku, ktorú dnes vlastní vyše 500 miestnych obyvateľov. Družstvo Co-Tech sa podieľa na digitalizácii regiónu a Open Food Network pomáha s odbytom miestnym farmárom. Regionálny penzijný fond investoval za 10 rokov 100 miliónov libier do výstavby moderných študentských internátov, obnovy luxusného hotela Park a púšťa sa do investícií do bytovej výstavby, obnoviteľných zdrojov energie a opatrení na zníženie energetickej náročnosti.

Mohli by sme pokračovať štátnou sieťou komunitných bánk a družstevných sporiteľní v Severnej Dakote v USA, či baskickou sieťou 250 družstiev s vyše 4000 pracovníkmi Mondragon.

Reinvestícia regionálnych zdrojov

Princípom týchto riešení je míňanie regionálnych finančných zdrojov v regionálnych firmách. V Clevelande i v Prestone vznikli „koalície“ nielen verejných inštitúcií, ktoré dávajú zákazky prednostne miestnym firmám, ktoré platia férové mzdy a investujú do miestneho rozvoja. Dane tamojších ľudí teda predstavujú investíciu do regionálneho hospodárskeho rastu a zlepšenia životnej úrovne všetkých. Vyvažujú tak negatívne ekonomické a sociálne dopady nerovnomerného globálneho vývoja, ktorý nemá rovnaké prínosy pre všetky regióny ani v najsilnejších ekonomikách sveta.

O to inšpiratívnejšie sú tieto prístupy pre Slovensko. Roky fungujúce príklady dokazujú, že aj naše krajské samosprávy spoločne s miestnymi môžu vytvoriť regionálne hospodárske systémy. Nie ako náhradu, ale ako doplnok celoštátnej a globálnej ekonomiky, lebo nikdy nenastane situácia, že by firmy v jednom kraji dokázali ponúknuť všetko. Nikde sa nestalo, že by mal väčší dôraz na rozvoj regionálnej ekonomiky negatívny dopad na iné regióny, alebo národné hospodárstvo.

Kandidáti na županov by najmä v menej rozvinutých regiónoch mali predstaviť, ako chcú regionálne zdroje využiť na financovanie regionálneho rozvoja. Vyváži to koncentráciu peňazí, majetkov a aktív na vybraných miestach a v rukách menšiny firiem a ľudí, ktorá je jedným z dôsledkov ekonomickej globalizácie. Lebo iba prosperujúce rodiny v prosperujúcich mestách a prosperujúcich krajoch môžu zabezpečiť stabilné a moderné Slovensko, ktoré sa nestane ľahkou korisťou populistov.