Životopis

Narodený

 • 28. 3. 1973 v Levoči

Vzdelanie

 • 1991 – 1996 politológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
 • 1994 európske politické systémy na Thames Valley University

Práca

 • od 2023 – štátny tajomník Ministerstva práce, sociálny vecí a rodiny SR
 • do 2023 – predseda Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku
 • 2015 – 2020 člen Monitorovacieho výboru ministrov členských krajín EÚ pre sociálnu ekonomiku
 • 2012 – 2020 štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (iniciátor a zodpovedný za vytváranie legislatívneho prostredia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, neskôr projektového riešenia podpornej a poradenskej infraštruktúry pre sociálne podnikanie, ako aj vytvorenie systému finančnej investičnej pomoci)
 • 2010 – 2012 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci
 • 2002 – 2010 televízia JOJ
 • 2000 – 2002 podpredseda Strany demokratickej ľavice
 • 1999 hovorca Strany demokratickej ľavice
 • 1996 – 2006 redaktor a moderátor Televíznych novín TV Markíza a neskôr Novín TV JOJ
 • 1995 – 1996 politický expert v Rade Európy v Štrasburgu