Vyššia minimálna mzda a zlepšenie práv zamestnancov

Minimálna mzda vo výške 60 percent z priemernej mzdy. Pripravili sme návrh novely zákona.

Revízia automatu pre určenie minimálnej mzdy má zaistiť, aby minimálna mzda zodpovedala dôstojnej životnej úrovni zamestnancov. Navrhovaná legislatíva má tiež podporiť kvalitu kolektívneho vyjednávania s cieľom zlepšiť práva zamestnancov a z hľadiska parity kúpnej sily nás predbiehajú všetky krajiny V4, Chorvátsko, ale aj Rumunsko.

V roku 2022 sa reálna minimálna mzda prepadla vo vzťahu k inflácii o takmer 10 percent. Vyššia minimálna mzda ako na Slovensku je v súčasnosti napríklad aj v Chorvátsku a z hľadiska parity kúpnej sily nás predbehlo aj Rumunsko. Potrebujeme okamžite reagovať.

Nelichotivé štatistiky, ale predovšetkým každodenná realita ľudí s nízkym prímom nás nemôže nechať ľahostajnými. Pravdou je, že Slovenská republika zaostáva v porovnaní s ostatnými členskými krajinami nielen vo výslednej hodnote minimálnej mzdy, ale čo je horšie prepadávame sa aj v ukazovateli parity kúpnej sily, ktorá nám dáva obraz o tom, čo si za svoj mesačný príjem môžeme dovoliť.

Je dôležité, ak sa na situácii a jej riešeniach zhodneme aj na úrovni Európskej únie, kde okrem iného zaznela aj tieto slová od renomovaného profesora Philippa Askenazy z Inštitútu ekonomiky práce v Paríži. Ako expertný hosť zasadania rady ministrov uviedol: „Presun príjmov z práce do kapitálu je v súčasnosti taký veľký, že predstavuje zhruba 200 miliárd EUR ročne. Tieto miliardy končia v nafukovaní príjmov kapitálu namiesto toho, aby stimulovali súkromné investície berúc do úvahy. Aj prehlbovanie rozdielov medzi najvyššími a najnižšími mzdami v európskych ekonomikách to teda znamená, že za uplynulých niekoľko rokov 99 percent pracujúcich v Európskej únii stratili oproti ziskom súkromných firiem zhruba 500 miliárd EUR“.

Viac informácií nájdete vo videu: