Európske pravidlá musia umožňovať rozvoj miestnej a regionálnej ekonomiky

EURÓPSKE PRAVIDLÁ MUSIA UMOŽŇOVAŤ ROZVOJ MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ EKONOMIKY

Hoci sme v EÚ, neznamená to, že všetko musíme dovážať zo zahraničia. A už vôbec to neznamená, že zo zahraničia k nám prichádza len kvalita. Dnes sme sa na stretnutí sociálnych podnikov v Prešove zhodli na tom, že európske pravidlá nám nesmú brániť, aby sme si vyberali miestnych a regionálnych dodávateľov. Zišlo sa tu veľa ľudí z podnikov, ktoré sa dokážu presadiť kvalitnou produkciou a včasnou dodávkou. Ale najmä, ktoré zamestnávajú miestnych ľudí a svoj zisk investujú do lepšieho a kvalitnejšieho života v regióne, kde pôsobia.

Preto potrebujeme zmeniť európsku legislatívu, aby obecné a mestské úrady, ale aj miestne školy, nemocnice či zariadenia sociálnych služieb mohli zadávať zákazky tunajším sociálnym podnikom. Práve v prešovskom regióne máme prevahu dlhodobo nezamestnaných a my predsa nechceme dávať nikomu peniaze za ničnerobenie. V sociálnych podnikoch nachádzajú prácu aj ľudia, ktorí ešte nikdy poriadne nerobili. A o to ide. Aby to bola poriadna práca, v riadnom zamestnaní, abysa takýto ľudia a ich rodiny naučili, že je výhodné riadne pracovať, že so zamestnaním sú spojené dôležité výhody, ktoré dokážu motivovať, mať vôľu začleniť sa do spoločnosti ako riadny občan.

Preto som prestavil opatrenia, ktoré realizuje naše ministerstvo pre sociálne podniky. Ale aj tie, kvôli ktorým kandidujem do Európskeho parlamentu. Sociálna ekonomika je v ňom silnou a podporovanou témou, lenže dnes nepoznajú problémy našich, slovenských sociálnych podnikov. Nezmyselné obmedzenia voči obecným a mestským podnikom, alebo limitovaný prístup k štátnej pomoci.

Aj preto kandidujem do Európskeho parlamentu. Chcem ho vrátiť bežným ľuďom, aby v ňom dominovali ich potreby. A chcem v ňom prezentovať a riešiť to, čo sa týka ľudí na Slovensku, čo potrebujú a čo pomôže ľuďom na Slovensku. Dnes sme si aj to definovali s ľuďmi zo všetkých kútov prešovského kraja.