Pracovná mobilita: Férové podmienky pre slovenských pracujúcich

Pracovná mobilita: Férové podmienky pre slovenských pracujúcich

Na podujatí k pracovnej mobilite zo zahraničia som zdôraznil, že jej podmienky nesmú znevýhodňovať slovenských pracujúcich. Keďže v súčasnosti dospieva generácia z rokov, kedy sa u nás rodilo len okolo 50-tisíc detí ročne, je pravda, že to jednoducho nestačí, aby nahradili všetkých, ktorí odchádzajú do penzie, na materskú či do zahraničia. Navyše má zmysel rozumne riadiť príchod kvalifikovaných a talentovaných cudzincov, ktorí pomôžu rozvoju Slovenska a modernizácii nášho hospodárstva.

Talentovaní ľudia skutočne majú potenciál rozbehnúť biznis, ale aj navrhnúť inovácie, vďaka ktorým sa vytvoria nové pracovné príležitosti aj pre ostatných.

🇸🇰 Príchod cudzincov za prácou na Slovensko však musíme riadiť a regulovať a najmä si otvorene povedať, aké náklady s tým majú firmy, ale aj spoločnosť: štát, mestá a obce či samosprávne kraje. Títo ľudia tu musia mať seriózne podmienky na život vrátane bývania a musia byť schopní sa integrovať do našej spoločnosti. A s tým sú spojené náklady, na ktorých sa musia férovo podieľať aj firmy, nielen štát a jeho daňovníci.

My, na ministerstve práce, presadzujeme také opatrenia, ktoré zabezpečia, že cudzinci u nás nebudú len lacnou náhradou za slovenských pracujúcich. Preto posilňujeme postavenie odborov, ako aj kontroly zo strany inšpektorátov práce. Preto sme presadili, že firmy musia zamestnancom poskytovať aj dôstojné bývanie. Zároveň limitujeme agentúrne zamestnávanie cudzincov a uplatňujeme zodpovednosť užívateľských firiem aj za agentúrnych zamestnancov, ktorí pre ne robia. Lebo len to je spôsob, akým bude zamestnávanie cudzincov drahšie než zamestnávanie ľudí zo Slovenska a firmy ho budú využívať, len keď pracovníkov na Slovensku nenájdu. Nie, aby sa slovenských pacujúcich zbavili.

Jednoducho, nemôžeme si dovoliť, aby slovenské hospodárstvo zastalo len preto, lebo na Slovensku firmy nenájdu dosť zamestnancov. Ale zároveň si nemôžeme dovoliť, aby nám sem cudzinci chodili bez kontroly a v konečnom dôsledku spôsobili problémy, ktoré ohrozia našu stabilitu a bezpečnosť. Skrátka, nech sú cudzinci, ktorých sem pustíme prínosom pre seba a svoje rodiny, prínosom pre náš štát, pre Slovensko a nie len pre súkromné zisky korporácií.