Matovičov návrh uškodí pracujúcim matkám

Matovičov návrh uškodí pracujúcim matkám

„Jasle by sa tu zišli,“ mieni Jana (33). „Dcéra nastupuje od septembra na povinnú predškolskú dochádzku. Rada by som sa vrátila do práce, no „brzdí“ ma, že mám mladšie dieťa doma,“ dodáva.
Toto je citát z reportáže, ktorú Pravda zverejnila v deň, keď informovala o novej „atómovke“ Igora Matoviča. Návrhu, aby ženy s deťmi neplatili daň z príjmu. „Ak sa tento návrh schváli, Slovensko bude jediný štát, kde budú mať matky plat ako muži.“ Povedal muž, ktorý vždy, keď otvorí ústa potvrdí imidž rozvracača štátu na ruiny v mene nezmyselných a nereálnych „cieľov“. Zase klame, ako keď tvrdil, že plošným špáraním v nose budeme vzorom pre ostaných.

Matky firmy nechcú

Výskumy dlhodobo potvrdzujú, že rodový mzdový rozdiel má viacero príčin, no zdaňovanie príjmov nie je žiadnou z nich. Jednou je to, že ženy strácajú pracovné zručnosti a znalosti, ak dlho zostávajú mimo práce kvôli starostlivosti o deti. Pracovné návyky nestratia, lebo starostlivosť o deti a domácnosť je náročná robota, ale v mnohých povolaniach sa za ten čas zmenia technológie, pracovné postupy, formy komunikácie, vzájomnej spolupráce. Ženy sa po dlhej prestávke musia i pri návrate na rovnaké miesto učiť mnohé odznova a to sa, žiaľ, odráža aj v ich odmeňovaní. Počas rodičovskej dovolenky sa ich platový rast zastaví a zväčša sa „rozbieha“ len pomaly nielen podľa toho, ako rýchlo dobehnú zameškané.

Vo viacerých krajinách – na Slovensku jednoznačne – sa k tomu pridáva nechuť firiem zamestnávať ženy s odkázanými deťmi. Nie sú totiž dosť „flexibilné“. Nemôžu zostať dlhšie v práci, keď sa niečo „nestíha“, neraz musia počas dňa riešiť problémy s deťmi (keď im volajú zo školy) a často sú to ony, a nie muži, kto zostáva doma s chorou dcérou či synom. Už len „óčeerka“ im znižuje mesačný príjem. Ešte horšie je, že len ťažko nájdu manažéra, ktorý tieto okolnosti rešpektuje a ak už áno, akceptácia nižšej mzdy sa považuje za „prirodzené vyváženie rizík“, spojených so zamestnaním ženy – matky. Nie náhodou tieto ženy uprednostňujú horšie platené miesta vo verejnej správe alebo v administratíve, kde predsa len takéto pracovné výpadky dokážu „trpieť“, či vyriešiť, alebo ich nahradia prácou v inom čase.

Príjmy sa ženám nezvýšia

Súvislosť Matovičovho nezmyselného návrhu s reportážou o chýbajúcich jasliach v Handlovej –nemajú tam ani jedny – je zrejmá. Mám síce obavu, že nikto zo zvyšku obyčajnej a nezávislej sekty Pravdu nečíta, ale predsa je dôležité upozorniť, že jediným výsledkom najnovšej „atómovky“ bude presne to, na čo je táto zbraň určená – rozvrat, chaos, obrovské škody. Sila aktuálnej je navyše v porovnaní s odmeňovaním za účasť vo voľbách ako sila súčasných nukleárnych zbraní oproti bombám zhodeným na Hirošimu a Nagasaki.

Prvou škodou by bol nezmenený stav. Rodový príjmový rozdiel by sa nezmenil, lebo zamestnávatelia si uvedomujú, koľko ich zamestnanci a zamestnankyne dostávajú v čistom. Okamžite by sa možno nejaký efekt dostavil, ale už pri prvom zvyšovaní miezd by manažéri „započítali“ daňové zvýhodnenie a mužom by zvýšili príjem práve s argumentom, že musia platiť vyššie dane. Iste, kolektívne zmluvy rodové rozdiely nerobia, ale väčšinu pracujúcich žiadne nechránia a dodatočným individuálnym odmenám nebránia. Pripomínam nedávny Matovičov odpor k návrhu Hlasu na zníženie DPH na potraviny s argumentom, že nižšie dane si aj tak ponechajú obchodníci. Mimochodom, Pravda cez víkend priniesla aj reportáž, ktorá potvrdila, že presne to urobili majitelia reštaurácií a vlekári.
Druhou škodou by boli masívne výpadky príjmov samospráv. Keď išlo o DPH, teda príjem rozpočtu, na ktorý má Matovič priamy dosah a z ktorého takmer štyri roky financuje aj svoje nezmysly, zníženie dane mu prekážalo. Ale cudziu krv púšťa žilou s ľahkosťou stredovekého šarlatána.

Potrebujú kvalitné služby

Asi najväčšou škodou, je fakt, že práve samosprávy majú financovať služby pre rodiny s deťmi. Ak majú byť ženy férovo odmeňované, musia mať rovnaké podmienky na prácu ako muži. Potrebujú kvalitné a dostupné jasle a materské školy, ktoré im pomôžu so starostlivosťou o deti. Potrebujú v blízkosti umiestnené moderné školy, záujmové krúžky, športové kluby a športoviská, ktoré deťom poskytnú kvalitné vzdelanie a umožnia im rozvíjať ich talenty. A potrebujú spoľahlivú a bezpečnú verejnú dopravu, ktorá ich odbremení od naháňania sa medzi domovom, prácou, školou a krúžkami, i obchodmi. To všetko financujú práve samosprávy. Ak ich Matovič oberie o ďalšie peniaze, pracujúcim matkám nebude stačiť ani dvojnásobok toho, čo ušetria na dani, aby si zaplatili, čo im ochudobnené samosprávy nedokážu zabezpečiť.

Moderné štáty podporujú matky najmä dostupnosťou kvalitných služieb starostlivosti o deti. Matovičove najnovšie extempore už nie je len hlúposť. Je to mimoriadne nebezpečný a veľmi škodlivý návrh. Mimoriadne škodlivého a nebezpečného politika.