Dôchodkový návrh SaS je hrozbou pre penzistov

Richard Sulík

Strana Sloboda a solidarita tvrdí, že jej návrh ústavného zákona „o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe“ je výsledkom konzultácií s odborníkmi, ale z textu je zrejmé, že išlo len o ekonómov. Tí síce môžu byť odborníci na finančnú udržateľnosť, ale tá nie je poslaním, ani základnou úlohou dôchodkového systému. Jeho úlohou je „primerané hmotné zabezpečenie v starobe“ a odborníci zo sociálnej oblasti sa do hľadáčika SaS zjavne nedostali.

Návrh totiž garantuje výlučne finančnú udržateľnosť. O tom, aké by to „primerané hmotné zabezpečenie“ penzistov malo byť, nie je v návrhu ani zmienka. Naopak, SaS navrhuje zaviesť mechanizmus, ktorý umožní spomaliť, ba dokonca zastaviť valorizáciou dôchodkov bez ohľadu na rast cien. Základom valorizácie síce má byť „dôchodcovská inflácia“, ale len v prípade, že do I. piliera príde dosť peňazí. Ak pracujúci ľudia v daný rok nezaplatia na odvodoch toľko, čo treba na zvýšenie penzií, tie sa zvyšovať jednoducho nebudú, resp. sa zvýšia len symbolicky, bez ohľadu na to, či rast cien dôchodcom pokryjú alebo nie.

Zo sociálneho hľadiska je to mimoriadne nebezpečný princíp, ktorý nielenže nezabezpečuje „primerané hmotné zabezpečenie v starobe“, ale môže z vyše milióna penzistov urobiť v horších časoch úplných žobrákov. Ukazuje, že zásadu primeranosti SaS uplatňuje vo vzťahu k finančnej udržateľnosti I. piliera dôchodkového systému, nie vo vzťahu k životnej úrovni dôchodcov. V súčasnosti sa dôchodky valorizovať každý rok musia v každom prípade, ak Sociálna poisťovňa na to nemá dosť peňazí, za jej platobnú schopnosť zodpovedá štát a garantuje ju dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Je to prirodzené, pretože kľúčovým princípom dôchodkového systému musí byť predvídateľnosť a istota nárokov. V opačnom prípade systém nebude fungovať a nebude udržateľný ani finančne. Návrh SaS ide presne opačným smerom. Problém je v tom, že hlavným prvkom udržateľnosti je dostatočný prílev peňazí. Lenže, ak v ústave ľuďom odkážete, že dôchodkový systém im v budúcnosti nič garantovať nebude, budú aktívne hľadať spôsoby, ako doň neprispievať.

SaS ignoruje fakt, že I. pilier je poistným systémom. Za zaplatené poistné očakávate jasné finančné krytie poistnej udalosti. Ešte som nevidel úspešnú poisťovňu, ktorá klientom vopred oznámi, že peniaze im v budúcnosti vyplatí, iba ak v tom čase získa dosť peňazí od iných poistencov. Presne takto si „dôchodkovú reformu“ predstavuje SaS. To jednoducho nemôže fungovať. Ani z finančného, ani zo sociálneho hľadiska.

V samotnom zákone je niekoľko ďalších sporných bodov. Napríklad povinný vstup do II. piliera pre všetkých kombinovaný s povinnou účasťou v najrizikovejších dôchodkových fondoch. O investovaní vkladov má rozhodovať správcovská spoločnosť bez akýchkoľvek garancií klientovi. Garancie sú pritom kľúčovým prvkom aj v II. pilieri, pretože i SaS ho nazýva sporením. Každá slušná banka klientom, ktorí chcú vložiť peniaze, ponúka na výber medzi sporiacimi a investičnými produktmi. Rozhodujúcim rozdielom medzi nimi je práve neexistencia rizika straty v prvom a existencia tohto rizika v druhom prípade. Politici by mali prestať klamať ľudí používaním slova sporenie v súvislosti s II. pilierom, inak sa nemôžu čudovať, že ľudia uprednostňujú konzervatívne fondy, ktoré jediné garantujú zachovanie vkladov.

Vrcholným nezmyslom je možnosť vybrať si všetky peniaze z II. piliera naraz a použiť ich hoc aj na výlet okolo sveta. Ľudia, samozrejme, majú právo urobiť so svojimi peniazmi, čo chcú. Ale toto predsa nemá nič spoločné s dôchodkovým systémom. V kombinácii so zastavením valorizácie a infláciou to vytvára vážne riziko, že takýchto rozšafných „penzistov“ bude musieť neskôr zachraňovať štát z peňazí daňových poplatníkov.

Návrh SaS nie je dobrým riešením problémov dôchodkového systému a má potenciál ich naopak prehĺbiť. Samozrejme, na úkor penzistov, tej väčšiny, ktorá ledva dosiahne na priemerný dôchodok.