Pripravujeme investičnú pomoc pre sociálne podniky

Pripravujeme investičnú pomoc pre sociálne podniky

Zasadačka žilinského krajského parlamentu tentoraz nepatrila jeho poslancom, ale s podporou predsedníčky kraja Eriky Jurinovej stovke sociálnych podnikateľov z celého regiónu. Ďakujem Aliancii pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES), že ma pozvala na svoje krajské stretnutie sociálnych podnikov. Mohol som prezentovať plán ministerstva opätovne spustiť investičnú pomoc pre sociálne podniky ešte v tomto roku.

Na investičnú pomoc sme opäť vyčlenili desiatky miliónov eur, ale teraz máme niekoľko dôležitých pozitívnych noviniek. Výrazne zrýchlime a zjednodušíme administratívny proces. Investičnú pomoc už bude poskytovať len jedna inštitúcia, nie dve – každá jednu časť – ako donedávna. V rokoch 2021 a 2022 museli sociálne podniky najskôr získať od jednej inštitúcie návratnú časť pomoci – úver/pôžičku či dočasný majetkový vklad – a potom ísť žiadať o dotáciu do druhej. Znamenalo to dva osobitné administratívne procesy, plno papierov a výkazov a veľa byrokracie. Odteraz sa o všetko postará jeden „donor“. Samozrejme, tých subjektov vyberieme viac, aby mali sociálne podniky na výber.

Okrem toho odteraz bude možné získať investičnú pomoc aj na stavebné účely. Doteraz bolo len niekoľko „položiek“ a nákup či výstavba nehnuteľností boli úplne vylúčené. To úplne vyradilo napr. sociálne podniky bývania a my teraz – naopak – chceme, aby sociálne podniky bývania začali na Slovensku reálne fungovať, napríklad ako bytové družstvá. Ale aj iné podniky budú môcť rozšíriť svoje prevádzky. Vo využívaní investičnej pomoci sa už jednoducho sociálne podniky nebudú musieť obmedzovať, ak to naozaj pomôže rozvoju ich udržateľného podnikania.

A napokon všetky pravidlá nastavíme v spolupráci so samotnými sociálnymi podnikmi. Požiadal som aj účastníkov stretnutia v Žiline, aby sa zapojili do aktivity ASES, ktorá zbiera podnety a doterajšie skúsenosti s investičnou pomocou. Zaujímajú nás najmä tie negatívne, aby sme zistili, prečo sa v uplynulom období mnoho podnikov k investičnej pomoci nedostalo. Chceme odstrániť prekážky a bariéry, ktoré doteraz bránili v prístupe sociálnych podnikov k investičnému kapitálu.

Takže, milé sociálne podnikateľky a milý sociálni podnikatelia, napíšte na adresu kancelaria@ases-slovensko.sk svoje skúsenosti s investičnou pomocou, lebo do konca mája chceme zozbierať informácie a údaje, aby sme podľa nich potom nastavili pravidlá.

Aby investičná pomoc bola sociálnym podnikom reálne dostupná.