Sociálne verejné obstarávanie – keď na prvom mieste nie je cena, ale spoločenský rozvoj

Sociálne verejné obstarávanie - keď na prvom mieste nie je cena, ale spoločenský rozvoj

Ako môže štátna alebo verejná správa jednoducho investovať do sociálneho a spoločenského rozvoja?

Vďaka sociálnemu verejnému obstarávaniu pri nákupe tovarov alebo služieb nerozhoduje len cena, ale aj pozitívne spoločenské dopady. Môže to byť vytvorenie nových pracovných miest, podpora lokálnej produkcie či ekologická výroba.

Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodín spúšťame 5-ročnú kampaň, ktorej súčasťou budú konferencie, semináre či rôzne vzdelávacie aktivity zamerané na ľudí, ktorí riadia verejné obstarávanie. Aby sme ich naučili riadiť verejné obstarávanie tak, aby jediným kritériom pri rozhodovaní nebola len cena, ale aby bolo prínosom pre celú spoločnosť.

Našim cieľom je, aby verejné obstarávanie malo silný sociálny aspekt, aby verejné obstarávanie tak ako celá ekonomika slúžili ľuďom, ktorí tu na Slovensku žijú.