Ministersto podporí ľudské práva zdravotne znevýhodnených

JUDr. Katarína Roskoványi Brano Ondruš

Na rokovaní Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím som minulý týždeň prisľúbil, že budem intervenovať ohľadom podpory aktivít organizácií ľudí so zdravotným znevýhodnením z dotačnej schémy ministerstva spravodlivosti.

Oceňujem promptnú reakciu pani štátnej tajomníčky JUDr. Katarína Roskoványi na moju žiadosť o stretnutie na túto tému. 

Musím povedať (v tomto prípade skôr napísať), že sme mali veľmi otvorenú debatu a verím, že aj na zasadaní Rady vlády SR pre ľudské práva zaznejú jasné dôvody, pre ktoré sa minister Boris Susko rozhodol výzvu zrušiť. Pre mňa sú presvedčivé, pretože vo mne vyvolali presvedčenie, že za ministerky Márie Kolíkovej sa vytvoril systém, v ktorom vybrané mimovládky rozdeľovali peniaze daňových poplatníkov netransparentne a sami sebe.

Vyvolené organizácie si “sprivatizovali” problematiku ľudských práv

Ako človek z prostredia mimovládneho sektora (napokon, aktívne som v ňom pôsobil celé predošlé štyri roky), v ktorom som začínal už v roku 1991 (napr. v rokoch 1993 a 1994 som bol predsedom Rady mládeže Slovenska), už dlhý čas kritizujem „privatizáciu“ problematiky ľudských práv niekoľkými „vyvolenými“ organizáciami. Okrem toho ma bude veľmi zaujímať efektivita tých podujatí a aktivít, ktoré v minulosti MS SR financovalo, lebo daňoví poplatníci majú právo vedieť, ako letáčiky a prednášky pomáhajú reálnemu uplatňovaniu ľudských práv u nás. 

Teší ma, že sme sa s pani štátnou tajomníčkou zhodli, že viaceré organizácie zdravotne znevýhodnených ľudí robia užitočné činnosť, ktoré ich členom a iným rovnako znevýhodneným klientom reálne pomáhajú domôcť sa svojich práv. napr. tých, ktoré garantuje Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Preto som zdôraznil, že by bolo chybou, keby MS SR takéto aktivity nepodporilo. Rovnako som otvoril otázku komplexnej pomoci týraným ženám s deťmi. 

Realizácia ľudských práv zdravotne znevýhodnených

Som rád, že pani ŠT Roskoványi s mojimi návrhmi súhlasila a ubezpečila ma, že MS SR podporí realizáciu ľudských práv zdravotne znevýhodnených. Nepôjde len o granty, ale aj o systémové opatrenia, napr. pri tzv. podporovanom rozhodovaní mentálne znevýhodnených ľudí. Takýto postup spoločne predstavíme aj na zasadaní Rady vlády SR pre ľudské práva v stredu. 

Chcem teda aj touto cestou informovať zástupcov organizácií zdravotne znevýhodnených ľudí, že som svoj prísľub z minulého týždňa splnil a verím, že v krátkom čase MS SR zverejní výzvu na predkladanie projektov, ktorá im v plnej miere umožní realizovať svoje užitočné aktivity. Určite sa na tom budem podieľať.