Využívame EÚ, aby ste mohli nájsť dobré zamestnanie

Využívame EÚ, aby ste mohli nájsť dobré zamestnanie.

Naše ministerstvo prevzalo záštitu na veľtrhom pracovných príležitostí Profesia Days a ja som jeho otvorenie využil, aby som poskytol informácie o nových investíciách pre lepší kariérny rast ľudí na Slovensku. Považujem za dôležité využívať možnosti nášho členstva v Európskej únii, aby aj na Slovensku vznikali kvalitné, bezpečné a dobre platené pracovné miesta.

A dovolím si povedať, že my, na ministerstve práce, vieme, ako členstvo v SR využiť v prospech ľudí, ktorí na Slovensku žijú a pracujú. Preto aktuálne investujeme vyše štvrť miliardy eur do opatrení, ktoré bežným ľuďom umožnia prístup ku kvalitnej rekvalifikácii počas celého života. Je to veľmi dôležité, lebo aj zamestnaní ľudia si počas života musia dopĺňať svoju kvalifikáciu, alebo sú nútení, či sami sa rozhodli zmeniť nielen zamestnanie, ale i profesiu. Aj v takom prípade dokážu niektoré dovtedajšie skúseností a zručnosti využiť pre novú prácu, ale niektoré iné si potrebujú doplniť. Preto v súčasnosti úrady práce poskytujú príležitosť získať peniaze na rôzne rekvalifikačné kurzy, ktoré nemusia byť zamerané na komplexnú kvalifikáciu, ale len na nejakú konkrétnu zručnosť, napríklad ovládanie nejakej novej technológie alebo novej digitálnej aplikácie.

Fakt, že spomedzi piatich kľúčových partnerov Profesia Days sú až tri veľké maloobchodné siete dokazuje, že uplatnenie si dnes môžu na Slovensku nájsť aj ľudia s nižšou kvalifikáciou. Lenže v súčasnosti už aj v obchode potrebujú ľudia ovládať aspoň jednoduché digitálne technológie, v niektorých prípadoch aspoň základy cudzieho jazyka a pod. Preto nemusia chodiť na vysoké školy, dokonca zväčša nepotrebujú ani maturitu, stačí, že sa naučia konkrétnu pracovnú činnosť. A tomu hovoríme zručnosť.

Takže, ak niekto chce nastúpiť do takéhoto zamestnania, môže na úrade práce v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu požiadať o príslušný kurz. Nemusí zaň nič platiť a takto si zvýši šance na dobré a perspektívne zamestnanie. Alebo si môže založiť živnosť, ak mu to viac vyhovuje.

Toto všetko dokážeme zorganizovať a financovať, lebo rozumieme tomu, ako sa majú využívať eurofondy a vieme o ne zabojovať. Venujem sa tomu už 14 rokov, najskôr ako poslanec v sociálnom a európskom výbore NR SR, potom ako štátny tajomník ministerstva práce zodpovedný za politiku zamestnanosti a európske záležitosti. Aj preto dnes môžem viesť tímy ľudí, ktorí úspešne pripravujú takéto programy pre ľudí.

A preto kandidujem do Európskeho parlamentu. Viem, ako využiť pozíciu poslanca EP v prospech ľudí na Slovensku. Ako presadiť, aby sme aj naďalej mali prístup k eurofondom, ale tiež to, aby nám európske pravidlá umožnili ich takto efektívne využívať. Mám už veľa skúseností i znalostí, aby som pomohol nasmerovať eurofondy na investície do ľudí na Slovensku, do ich lepšieho života, aby tu mali kvalitnejšiu a lepšie platenú prácu.