Sociálna ekonomika. Na prvom mieste je človek, nie zisk

Sociálne podniky zamestnávajú až 13% všetkých pracujúcich v Európskej únii a tvoria 8% hrubého domáceho produktu. To sú obrovské čísla, ktoré jasne dokazujú, že majú aj v trhovej ekonomike svoje miesto.

Sociálne podniky majú za cieľ riešiť sociálne, environmentálne alebo komunitné problémy prostredníctvom podnikateľských aktivít. Na rozdiel od tradičných podnikov, ktorých hlavným cieľom je zisk, sociálne podniky si kladú za hlavný cieľ pozitívny sociálny dopad. Ich zisky sú často reinvestované späť do podniku alebo do komunity na podporu ich sociálnej misie.

Môžu mať rôzne formy a veľkosti a môžu pôsobiť v takých sektoroch, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálne služby či ochrana životného prostredia. Sociálne podniky predstavujú unikátny most medzi tradičným podnikaním a neziskovým sektorom, pričom kombinujú podnikateľské inovácie s riešením spoločenských výziev.

Ak sa vám video páčilo, zdieľajte ho.