Neférové podmienky pre našich poľnohospodárov. Dovoz nekvalitných potravín z ďalekých krajín

Argentínske kurčatá dopované rastovými hormónmi, škodlivá marocká zelenina či lacné ukrajinské obilie. To sú len niektoré z prípadov, ktoré svedčia o tom, že spoločná poľnohospodárska politika EÚ zlyháva.

Aj z týchto dôvodov vyšli do ulíc vyšli tisíce poľnohospodárov nielen na Slovensku, ale naprieč celou Úniou.

Je veľkým zlyhaním európskych politikov, že sa o zmenách v poľnohospodárstve nerozprávali s tými, ktorých sa to týka. Poľnohospodári sa preto oprávnene cítia vylúčení z debát o ich budúcnosti.

Problém je aj v tom, že európski poľnohospodári musia dodržiavať čoraz prísnejšie podmienky výroby potravín ako sú sociálne alebo ekologické kritériá. Na strane druhej, dovozcovia mimo únie ich dodržiavať nemusia. A to naozaj nie je fér.

AKÉ SÚ RIEŠENIA?

Férovosť. Európski poľnohospodári nesmú byť znevýhodňovaní oproti poľnohospodárom z tretích krajín.

Zásadná úprava obchodu s Ukrajinou. Súčasný bezcolný dovoz ukrajinských komodít na trh EÚ vedie k jeho kolapsu, absencii rovnakých podmienok a k nekalej konkurencii.

Zjednodušenie a zníženie byrokracie. Úprava ekoschém, ktoré sú príliš zložité a odtrhnuté od reality moderného poľnohospodárstva. Ekoschémy by mali oveľa viac reagovať na osvedčené postupy.

Ak sa vám rozhovor páčil, zdieľajte ho. Ďakujem.