Zdaňme bohatých, žiadajú miliardári

Zdaňme bohatých

Je to férový a rozumný spôsob, ako spravodlivejšie prerozdeľovať bohatstvo, ktoré vytvárame všetci. Tvrdia boháči

Trest za úspech, hrozba odlivu kapitálu, odlákanie ľudského kapitálu. Takto broja proti vyšším daniam pravicové think-tanky či liberálni politici. Pritom odmietanie zdanenia ľudí s extrémne vysokými príjmami nie je nič iné ako prejav vrcholného sebectva karpatského typu. Richard Sulík, ale aj taká organizácia ako INESS len potvrdzujú, že nie sú žiadni analytici. V skutočnosti sú len propagandistickou agentúrou pre každého, kto má dosť peňazí a chuti manipulovať verejnú mienku.

Najnovšie o tom svedčí iniciatíva Zdaňte bohatých! (Tax the Rich!), ktorou iniciátori reagujú na požiadavku 250 miliardárov a multimilionárov, aby im štáty umožnili platiť vyššie dane. Politikom, ktorí sa každý rok chodia predvádzať do Davosu na svetové ekonomické fórum odkázali: „Prekvapuje nás, že ste nedokázali odpovedať na jednoduchú otázku, ktorú si kladieme už tri roky: kedy zdaníte extrémne bohatstvo? Ak volení predstavitelia popredných svetových ekonomík nepodniknú kroky na riešenie dramatického nárastu ekonomickej nerovnosti, dôsledky budú pre spoločnosť naďalej katastrofálne.“

Hoci propagandisti z INESS či INEKO pri tomto texte dozaista omdlievajú, podpísaní miliardári a milionári nepovažujú vyššie zdaňovanie bohatých za prejav radikálnosti. „Ide skôr o požiadavku návratu k normálu na základe triezveho hodnotenia súčasných ekonomických podmienok. Sme ľudia, ktorí investujú do startupov, formujú akciové trhy, rastú firmy a podporujú udržateľný ekonomický rast. Sme tiež ľuďmi, ktorí najviac profitujú zo súčasného stavu. Nerovnosť však dosiahla bod zlomu a jej cena pre našu ekonomickú, spoločenskú a ekologickú stabilitu je vážna – a každým dňom rastie. Skrátka, musíme konať hneď.“

Miliardári a milionári nepovažujú vyššie dane ani za „trest“, ani za odrádzanie od práce a podnikania. Takto získané peniaze by mali štáty investovať do vzdelávania detí a mladých, odolného zdravotníctva, lepšej infraštruktúry, ochrany životného prostredia najmä v dôsledku hospodárstva, ale aj „zníženia životných nákladov pracujúcich ľudí“ a „boja proti nerovnosti“.

Preto teraz viaceré európske osobnosti, napr. rakúska multimilionárka Marlène Engelhorn, uznávaný francúzsky ekonóm Thomas Pikety alebo bývalý eurokomisár a súčasný šéf Nadácie pre európske pokrokové štúdie László Andor spustili oficiálnu petičnú akciu Zdaňte bohatých! (Tak the Rich!). Požiadavka obsahuje tri konkrétne legislatívne návrhy, ktoré musí vykonať Európska komisia, aby sme v Európskej únii zaviedli nové zdanenie bohatých ľudí a bohatých firiem. Z tejto dane by mali profitovať členské štáty prostredníctvom podobného programu, akým je dnes Plán obnovy a odolnosti. Cieľom je, aby Európska únia pomohla členským štátom financovať náklady, ktoré dnes musia ľudia platiť kvôli prísnejším ekologickým pravidlám, alebo ktoré musia znášať kvôli globálnym ekonomickým dopadom.

Zdanenie bohatých je férový a rozumný spôsob, ako lepšie a spravodlivejšie prerozdeľovať bohatstvo, ktoré vytvárame my, všetci. Extrémne bohatstvo firiem i jednotlivcov sa nezrodilo z ničoho nič. Je v ňom naša práca, sú v ňom naše peniaze. Stovky miliardárov a milionárov v liste politikom odkazujú, že „skutočný obraz spoločnosti možno nájsť nielen v tom, ako zaobchádza so svojimi najzraniteľnejšími, ale aj v tom, čo žiada od svojich najbohatších členov. Našou budúcnosťou je daňová hrdosť alebo ekonomická hanba. Žiadame vás, aby ste urobili tento nevyhnutný a nevyhnutný krok skôr, než bude príliš neskoro. Nech sú vaše krajiny hrdé. Zdaniť extrémne bohatstvo.“  

K celoeurópskej občianskej iniciatíve sa môžete pripojiť aj vy: tu podpíšte výzvu Zdaňte bohatých!