Americká korporácia Dell si z našich zákonov robí trhací kalendár a likviduje zamestnancov

Rozhodol som sa podporiť ľudí, ktorí sa pustili do boja s americkou korporáciou, ktorá sa na Slovensku správa arogantne, z našich zákonov si robí trhací kalendár a brutálne likviduje zamestnancov, ktorí sa usilujú obhajovať svoje zákonné práva.

Firma Dell je príkladom, že niektorí zahraniční investori považujú Slovensko za banánovú republiku. V tom sa však veľmi mýlia.

V rámci protizákonnej likvidácie odborov Dell vyhadzuje na dlažbu ľudí, ktorí nielen majú dlhoročné manažérske skúsenosti, ale vo firme odpracovali bezmála 20 rokov. Tvrdia, že ich pracovné pozície nie sú potrebné, ale s takmer navlas rovnakou pracovnou náplňou ich medzitým vytvorili niekoľko. A toto sa deje v kontexte nariekania zamestnávateľov, že potrebujú cudzincov, že mladí nemajú dosť praxe a skúseností a že štát má z daní občanov platiť rekvalifikácie aj pre zamestnancov, lebo dnes je ťažké nájsť vzdelaného, skúseného a lojálneho zamestnanca. Pritom zjavne hľadajú „lokajného“ zamestnanca, ktorý lojalitu prezentuje bezvýhradnou poslušnosťou.

Takže, o čo vlastne ide?

Americká firma Dell začala vyhadzovať predstaviteľov podnikovej odborovej organizácie. Tí si dovolili napríklad takú drzosť, že navrhujú zvýšiť odstupné pre dlhoročných zamestnancov. V Nemecku totiž Dell vyplatí zamestnancovi po 15 až 18 rokoch práce odstupné vo výške 18 až 24 mesačných platov. Na Slovensku po 15 rokoch 3 mesačné platy. Poviete, neporovnávajme Nemecko so Slovenskom. Lenže, v Nemecku je to výsledok dohody firmy s odbormi a navyše, v Indii vypláca Dell po 6 odpracovaných rokoch 12-mesačné odstupné. Ešte raz, na Slovensku po 15 rokoch 3-mesačné.

No a keď už zo zhruba 2500 zamestnancov Dellu ich vyše 500 vstúpilo do odborov, manažment si povedal dosť a odborárskych predstaviteľov vyhodil na dlažbu. Pritom náš Zákonník práce to zakazuje. V paragrafe 240 ods. 10 sa jasne píše, že ak „zástupcovia zamestnancov“ – čiže odborová organizácia – „nedajú súhlas na rozviazanie pracovného pomeru s členmi odborového orgánu je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z tohto dôvodu neplatné“.

Jasné ako slovo Božie.

Dell napriek tomu odborárov vyhadzuje a nech sa potom roky súdia. Však medzitým budú ostatní dostatočne zastrašení a odbory úplne zlikvidované. A pracovníci Dellu na Slovensku budú popri kolegoch v Indii vyzerať ako nevoľníci.

Nedokážem manažmentu Dellu zabrániť, aby vedome porušoval naše zákony. Ale dokážem presadiť, aby za to firma zaplatila. Dnes som teda jej manažérovi poslal list, v ktorom som ho dôrazne varoval, že toto konanie znamená porušenie Zákonníka práce. Zároveň som vydal pokyn, aby do firmy okamžite nastúpila inšpekcia práce a upozorňujem, že pokuta za túto aroganciu bude najvyššia možná. Okrem toho bude Dell v krátkej dobe čeliť viacerým súdnym žalobám, ktoré urýchlime tak, ako to len bude možné. A napokon, v najbližšom čase zvážime také zmeny Zákonníka práce, ktoré posilnia práva zamestnancov pri ich boji proti arogantným firmám.

A záležitosti odborárov z Dellu sa budem naďalej intenzívne venovať, lebo Hlas je sociálna demokracia, ktorej na poctivo pracujúcich ľuďoch skutočne záleží nielen pred voľbami, ale aj po nich.