Nepočujúci aj nevidiaci dostanú špeciálnu pomoc pre účasť na voľbách

voľby prezidenta

Jednou z viacerých tém zasadania Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím boli opatrenia na podporu ľudí, a to najmä detí s poruchami autistického spektra.

Členka Rady zastupujúca týchto ľudí upozornila, že v roku 2020 minister Krajniak zrušil vtedy už takmer dva roky pracujúcu skupinu odborníkov, ktorá mala definovať, čo rodiny s autistickými členmi potrebujú. Preto som prisľúbil, že okamžite obnovíme komunikáciu s ľuďmi, ktorých dnes takmer nikto ani len nepočúva.

Okrem toho naše ministerstvo pripraví v priebehu tohto roka osobitý projekt, ktorým budeme na obdobie aspoň štyroch najbližších rokov testovať, aké služby a aké poradenstvo autistické deti i dospelí potrebujú. Samotný projekt nastavíme práve v spolupráci s občianskymi združeniami, ktoré sa ľuďom s autizmom venujú, aby sme testovali prioritne také služby, ktoré im najviac chýbajú. A tiež, aby projekt bol administratívne nenáročný, aby sme sa vyhli zbytočnej byrokracii. Osobne dám veľký pozor, aby sme finančné prostriedky rozdelili spravodlivo do všetkých regiónov Slovenska, nesmie sa stať, že autisti z východu alebo severu Slovenska k podpore nebudú mať prístup.

Okrem toho ma veľmi teší, že naša kolegyňa Mária Homolová, ktorá je tajomníčkou Rady, sa veľmi aktívne ujala iniciatívy členky rady. 

Jana Filipová, ktorá zastupuje nepočujúcich, pred časom pripravila amatérsky návrh inštruktážneho videa o uplatnení volebného práva pre nepočujúcich ľudí. Keďže mal rôzne – aj obsahové – nedostatky, zapojili sme štátnych tajomníkov MV SR a MK SR, ktorým týmto ďakujem za aktívny prístup.

Výsledkom je séria profesionálnych inštruktážnych videí, ktoré pripravila RTVS, a ktoré naša verejnoprávna televízia odvysiela v tomto čase. Tieto krátke videá sú tlmočené do posunkovej reči a poskytujú presné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sa plnohodnotne zúčastniť na voľbách prezidenta SR, ako postupovať pred nimi, v deň volieb a najmä, ako si volebné právo môžu uplatniť nepočujúci ľudia. Mimochodom, nevidiaci podpredseda Rady Branislav Mamojka povedal, že video je veľmi zrozumiteľné aj pre nevidiacich.

Videá budú dostupné aj na sociálnych sieťach a zverejním ich aj na tejto stránke. Dúfam, že takto všetkým znevýhodneným – či už sluchovo alebo zrakovo – aj takto pomôžeme, aby im nič nebránilo v plnohodnotnej účasti na prezidentských voľbách.

voľby prezidenta
Nepočujúci aj nevidiaci dostanú špeciálnu pomoc pre účasť na voľbách