Odmietame prijatie odporúčaní OECD, ktoré ignorujú slovenskú realitu

Odmieta sa prijatie odporúčaní OECD, ktoré ignorujú slovenskú realitu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zásadne odmieta odporúčania OECD na zrušenie 13. dôchodku pre časť penzistov či dokonca zdaňovanie dôchodkov. Považujeme ich za nebezpečné a absolútne neakceptovateľné. Hlas – SD sa nikdy nespreneverí svojim volebným sľubom a záväzkom a nevzdá sa sociálnodemokratických princípov pomoci ľuďom.

Nedovolíme, aby konsolidáciu verejných financií, ktoré pravicové vlády totálne rozvrátili, zaplatili ľudia, ktorých jediným či kľúčovým príjmom je dôchodok, na ktorý celý život pracovali. Odporúčania OECD, aby vláda zmrazila 13. dôchodky niektorým penzistom považujem za odtrhnuté od reality a ignorujúce životné potreby dôchodcov. Zdaňovanie dôchodkov predstavuje absurdný návrh, ktorý nikdy nedovolíme zrealizovať a verejne upozorňujem, že týmito návrhmi sa ani len nebudeme zaoberať. Nechápem, ako je vôbec možné niečo také oficiálne predložiť. Chcem v tejto súvislosti ubezpečiť poberateľov všetkých dôchodkov, nielen starobných, ale aj invalidných či pozostalostných, že nezmeníme ani čiarku na návrhu na zavedenie riadneho a férového 13. dôchodku a urobíme všetko, aby parlament schválil nárok každého penzistu na 13. dôchodok. Návrh na zdanenie penzií nikdy nepredložíme, v žiadnej podobe ho nebudeme pripravovať a zostane len zbytočným a nezmyselným rétorickým cvičením zahraničných analytikov.

V tejto súvislosti tiež vyzývam OECD, aby prestala opakovane vytvárať tlak na skrátenie materskej či rodičovskej dovolenky. Sme dostatočne odolní a odhodlaní takýmto nezmyselný tlakom odolať. Možnosť mamičiek či oteckov, zostať doma a osobne sa starať o svoje malé deti do veku troch rokov je dôležitým sociálnym výdobytkom pre mladé rodiny, ktorý im v žiadnom prípade nevezmeme. Odmietam tvrdenie, že trojročná rodičovská dovolenka zhoršuje postavenie žien na pracovnom trhu. Žiadne dôveryhodné dôkazy pre to neexistujú, lebo slovenská rodičovská dovolenka umožňuje obom manželom flexibilne sa deliť o starostlivosť o ich malé deti a navyše si môžu slobodne vybrať, aká forma kombinácie práce a rodinnej starostlivosti o malé deti im vyhovuje. Horšie odmeňovanie práce žien je výsledkom rôznych iných faktorov a trápi všetky európske štáty bez ohľadu na dĺžku materskej či rodičovskej dovolenky.

V žiadnom prípade nebude počúvať hlúpe návrhy, ktoré oslabujú sociálny charakter nášho štátu, či už prichádzajú z Bruselu alebo z Paríža.